Излезе нова версия на командния интерпретатор Bash 5.0

0
927
Излезе нова версия на командния интерпретатор Bash 5.0

След две години и половина на разработка тук най-сетне е новата версия на командния интерпретатор Bash 5.0, която идва с изключително много промени и подобрения. Същевременно с това излезе и GNU Readline library версия 8.0, която се използва в Bash 5.0 за организиране на редактиренето на командния ред.

Bash е шел на GNU Project, използва се по подразбиране в повечето Linux дистрибуции и имплементира в себе си полезни функции от C shell (csh) и Korn shell (ksh), покриващ стандартите IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools.

В Bash 5.0 са поправени някои сериозни проблеми, които съществуваха в Bash 4.4. Според разработчиците едни от най-значимите поправки са преработката на това как nameref променливите се разрешават, а също така и поправянето на голям брой out-of-bounds грешки в паметта, открити посредством fuzzing.

Сред подобренията се виждат нови вградени функции – rm, stat, fdflags, вградената функция `wait’ вече изчаква последния създаден заместващ процес, добавена е нова опция localvar_inherit, чрез която могат да се унаследяват стойностите от променливи със същите имена в най-близък обсег, опцията globasciiranges вече е включена по подразбиране, вградената функция `kill’ получава -L опцията, която е еквивалент на -l, а целта е съвместимост със standalone Linux версиите на kill.

Добавена е нова опция config-top.h , която може да бъде настройвана, Bash вече използва mktemp() при създаването на вътрешни временни файлове, OLDPWD може да получи унаследяване от средата, ако тя дава име на директория, интерактивните шелове сега действат все едно, че SIGTSTP/SIGTTIN/SIGTTOU са настроени на SIG_DFL, когато шелът бъде стартиран, което означава, че те са настроени на SIG_DFL в чайлд процесите, шеловете, които са стартирани и работят в административен режим (root) вече не унаследяват PS4 от средата и още.

Прочетете още:  Rad Hat работят по подобрена поддръжка за смяна на видео карти при Linux

Пълния списък с промените можете да видите тук.

0/5 (0 Reviews)