Loopfs: Нова файлова система за Linux

0
153
Linux

Loopfs: Нова файлова система за Loop устройства при Linux.

Както може би е известно на повечето ни читатели, Linux може да работи с голям брой файлови системи като EXT2/3/4, F2FS, Btrfs, XFS, OCFS, ReiserFS, ZFS и още десетки други. Тези файлови системи обаче са създадени за работа с устройства, съдържащи директории.

Когато обаче става въпрос за така наречените „loopback“ устройства, то тогава има вероятност за различни трудности. Поради тази причина единият от разработчиците на Linux ядрото Christian Brauner към компанията Canonical, която разработва Linux дистрибуцията Ubuntu, предложи нова файлова система за loop устройства, наречена loopfs, която е повлияна до голяма степен от Android’s BinderFS.

За читателите, които не знаят, loop устройството е подобно на блоково устройството (block device), но е повече като нормален файл, който се зарежда като файлова система. Тук обаче, вместо да се разполагат блоковете с данни към физически устройства като хард диска, тези данни се разполагат към блоковете на обикновен файл и по този начин ядрото на операционната система го чете като блоково устройство.

За нагледен пример могат да се дадат ISO образите, които принципно представляват единичен файл, но могат да съдържат в себе си множество файлове и директории. По този начин ядрото го разчита като дял на физическия хард диск и го зарежда като loop устройство.

Така, ако при Linux искате да добавите ISO файл към дървото с директориите, то можете да използвате loop, за да го заредите като файлова система. Разбира се, това става под капака и повечето потребители не разбират какво се случва, когато зареждат своите ISO файлове с дабъл клик на мищката.

Прочетете още:  Майкрософт работят по нова технология за работа върху маса с използване на жестове

Когато бъде заредено loop устройството, новата файлова система loopfs създава ново обект, който е независим от останалите loopfs обекти на loop устройствата. Това дава възможност за ограничаване броя на наличните loop устройства, които са налични за loopfs обекта, като това става с настройване на опцията “max” на положително число.

Loopfs дава възможност и за зареждане на файловата система чрез потребителския namespace root и да се използва в контейнери. Това дава и повишена сигурност, която се дължи на нуждата от повишени права за зареждане на образите.

Засега loopfs е само предложение, което трябва да бъде разгледано, за да бъде одобрено. Повече подробности относно тази нова Linux файлова система, можете да получите тук и тук.

5/5 (1 Review)