Clam Sentinel 1.22 download

0
937
Portable Clam Sentinel 1.22 download

Clam Sentinel е инструмент за защита на компютъра, чиято цел е автоматично да засича подозрителни действия на различни файлове.

Clam Sentinel 1.22 download 1

Clam Sentinel използва механизъм за следене на файловете на предварително зададени дялове, като използва и антивирусните дефиниции на ClamWin, който също трябва да бъде инсталиран, за да може да се осигури нормално функциониране на програмата.

Още с първото стартиране програмата ще попита потребителя върху кои дискове иска да се осъществи наблюдение, като могат да се укажат дори и такива по мрежата, външни дискове и пр.

При Clam Sentinel не можем да говорим за интерфейс, защото той застава в системния трей и всички негови опции се избират от там чрез контекстни менюта на десния бутон на мишката. В момента, в който е стартиран вече компютърът е защитен в реално време, а Clam Sentinel наблюдава за промени по системата и автоматично проверява новодобавените или модифицираните файлове, използвайки ClamWin.

Clam Sentinel

 

От менютата с десен бутон могат да се достъпят всички настройки, които са необходими на потребителя, като там се предлага сканиране на паметта за зловредни програми и вируси, управление на карантината, спиране и пускане на Clam Sentinel, проверка за нова версия, пряк път до сайта на програмата, достъп до различни логове за сканиране и карантина.

Clam Sentinel

 

От тези менюта също могат да бъдат достъпени допълнителни настройки, които са разделени на две категории – настройки и разширени настройки. В настройките могат да бъдат намерени полезни функции за включване на Clam Sentinel заедно с операционната система, включване или изключване на сканиране на паметта при стартиране на програмата.

Прочетете още:  ZoneAlarm Extreme Security 15.8.021.18211 Final download - антивирусна защита, малуер, вирус, защитна стена

Дава възможност за настройки за логовете, за автоматично добавяне на нови дялове и устройства за наблюдение, автоматично сканиране на новите дялове, действия при намиране на вируси и инфектирани файлове, нотификации при нова версия, наблюдение на цялата система за нов малуер.

При разширените настройки също има полезни менюта като избор на дискове и устройства за наблюдение, настройка кои файлови типове да бъдат сканирани, добавяне на файлове и директории, които да не бъдат сканирани, добавяне на директории, където всички файлове ще бъдат сканирани, задаване на максимален брой активни сканирания, както и задаване на максимален размер на лог файловете.

Clam Sentinel работи бързо, без да забива или зависва, а с множеството си настройки може да се хареса на много потребители, които търсят добър безплатен антивирусен продукт със защита в реално време.

Програмата има и portable версия, която не се нуждае от инсталация Clam Sentinel portable.

Лиценз: Безплатен

Download: Clam Sentinel 1.22

0/5 (0 Reviews)