WinZip 23.0 download – архивиращ софтуер

0
1228
WinZip 23.0 download - архивиращ софтуер

WinZip е добре известна архивираща програма, поддържаща множество формати и предоставяща някои допълнителни инструменти.

WinZip 23.0 download - архивиращ софтуер 1

Инсталацията на програмата е бърза и безпроблемна, като дава опция на потребителя да избере метод за компресиране, който да е по подразбиране, с оглед на съвместимостта със стари инструменти. Може да се избере между Optimize for best compression, с който ще можете да използвате последните технологии при компресирането, предоставени от програмата, като дори има и JPEG компресия и втората опция Legacy Compression, за съвместимост, както споменахме по-горе.

Интерфейсът е решен в рибон туулбар стил, с икони, които подсказват всяка функция за какво е, а основната част от прозореца е оставена за информация и дейности свързани с компресирането. Могат да се изберат различни методи и режими на компресия, както да се архивират файлове и без компресия и криптиране на архив, с цел сигурност.

При компресиране програмата използва голям компютърен ресурс, но архивирането и разархивирането стават с много добра скорост. Поддръжката на формáти е наистина впечатляваща – .zip, .zipx, .tar, .gz, .z, .cab, .rar, .bz2, .lzh, .7z, .img, .iso, .xz, .vhd, .vmdk, .uue, .xxe, .b64, .mim, .bhx, .hqx, .arj, .lzh, .arc.

WinZip

 

Освен нормалните функции за компресиране се предоставят и други полезни функции като конвертиране към .PDF, поставяне на воден знак на PDF, BMP, JPEG, GIF, PNG, TIF, преоразмеряване на изображения, изпращане на файлове в облака към Google Drive, Dropbox, OneDrive и др. споделяне чрез имейл, споделяне в социални мрежи като Facebook, LinkedIn и Twitter, споделян чрез Instant Messaging.

WinZip е много добър инструмент за компресиране, който има добро ниво на компресия и се справя бързо със задачите. Освен множеството опции свързани с компресия на различни файлове, той предлага и редица полезни инструменти като преоразмеряване на изображения, воден знак, споделяне онлайн и др. Предлага се за Windows и Mac OS X.

Прочетете още:  PeaZip 7.3.0 Final download - архивиране, .rar, ZIP, gzip, 7Zip, TAR, Linux, Windows

Промени спрямо миналата версия:

Spoiler

ЕNНАNСЕD:
МР3 Соmрrеѕѕіоn
NЕW:
Ассеѕѕ аll уоur ассоuntѕ
Соmbіnеd Аddrеѕѕ Вооk
Сrеаtе іndіvіduаl Zір fіlеѕ fоr ѕtrеаmlіnеd ѕhаrіng
Ѕеnd Whаt fеаturе
Ѕhаrе Соnvеrtеd fіlеѕ
Fіlеѕ Раnе Ѕwіре
Аdd а Nеtwоrk Lосаtіоn
Ѕее іmаgе іnfоrmаtіоn іn thе Рrеvіеw Раnе

[collapse]

Лиценз: Trial

Download: WinZip 23.0 Build 12684 Windows 7 and later x86

Download: WinZip 23.0 Build 12684 Windows 7 and later x64

Download: WinZip 18.0 Windows XP x86

Download: WinZip 18.0 Windows XP x64

Download: WinZip 6.0 Mac OS X

0/5 (0 Reviews)