X.Org Server 1.20.7 Final download – Linux дисплей сървър

0
32
X.Org Server

X.Org Server е имплементация с отворен код на дисплей драйвъра за X Window System и е разработен специално за GNU/Linux.

X.Org Server

X.Org Server се разработва съвместно с freedesktop.org обществото, под ръководството на X.Org Foundation, които са образователна организация с нестопанска цел.

Използва се масово при всички Linux дистрибуции и е станал необходим заизползването на различни приложения, които са с GUI. Явява се форк на XFree86 project и е част от X.Org software, известният и мощен X Window System, използван в POSIX операционните системи и в практически всички GNU/Linux дистрибуции, както и в Solaris и BSD.

X.Org Server се явява важен компонент от всяка една Linux система, която използва графична среда и/или мениджър на прозорците. Без X.Org Server дистрибуцията няма да има графичен интерфейс и ще може да се използва само чрез команден ред.

Важна част от X.Org Server се явява Device Independent X (DIX), който си взаимодейства с различните клиенти и осъществява софтуерното рендиране. За хардуерното взаимодействие отговаря Device Dependent X (DDX), като всяка hw директория кореспондира с един DDX. DDX обхваща също така мишката и клавиатурата.

Различни DDX компоненти са Wayland, който представлява серия от пачове върху основния код на X.Org server и имплементира X сървър, който оперира посредством Wayland протокола; XQuartz, който също е серия от пачове от Apple Inc., за да се осъществи интегрирана поддръжка за протокола на X11 в Quartz Compositor-а на Apple, по подобен начин, по който действа и Wayland за интегриране на X11 в Wayland Compositors; Xephyr е имплементация X-on-X и служи като главна среда за разработка на новия 2D хардуерното ускорение при Glamor, което позволява бързо разработване и тестване на единична машина; Xspice е драйвър за устройства, който поддържа QXL framebuffer устройства и включва wrapper script, което дава възможност за стартиране на X.Org Server, чийто дисплей е експортиран посредством SPICE протокола. По този начин може да се изполвзва SPICE при отдалечен достъп, без да има нужда от KVM виртуализация.

Прочетете още:  Adobe Premiere Elements 2019 download - редактиране на видео

Някои от най-важните архитектури за ускорение, които се използват при X.Org Server са SNA, EXA, XAA, UXA. Основни функции представляват DTrace, възможност за hotplug, KDrive, Glamor, който представлява субсистема за 2D ускорение при X сървъра, която е хардуерно независима. Главната задача на Glamor е да направи ненужни и да замести всички драйвъри за DDX 2D устройства и ускорени архитектури, като по този начин да отпадне нуждата да се пише драйвър за всеки един графичен чипсет. Изисква 3D драйвър, който има поддръжка на шейдъри.

Промени спрямо миналата версия:

Spoiler

Alan Coopersmith (5):
os-support/solaris: Drop ExtendedEnabled global variable
Add ddxInputThread call from os layer into ddx layer
Add xf86OSInputThreadInit call from common layer into os-support layer
os-support/solaris: Set IOPL for input thread too
ospoll: Fix Solaris ports implementation to build on Solaris 11.4

Kenneth Graunke (2):
glamor: Add a function to get the driver name via EGL_MESA_query_driver
modesetting: Use EGL_MESA_query_driver to select DRI driver if possible

Matt Turner (1):
xserver 1.20.7

Michel Dänzer (5):
modesetting: Call glamor_finish from drmmode_crtc_set_mode
xfree86/modes: Call xf86RotateRedisplay from xf86CrtcRotate
modesetting: Clear new screen pixmap storage on RandR resize
xwayland: Do flush GPU work in xwl_present_flush
glamor: Only use dual blending with GLSL >= 1.30

Peter Hutterer (1):
Xi: return AlreadyGrabbed for key grabs > 255

[collapse]

Лиценз: Безплатен/GPL

Download: X.Org Server 1.20.7 Final

5/5 (1 Review)

Leave a Reply

avatar
  Абониране  
Извести ме за