X.Org Server 1.20.8 Final download – Linux дисплей сървър

0
102
X.Org Server

X.Org Server е имплементация с отворен код на дисплей драйвъра за X Window System и е разработен специално за GNU/Linux.

X.Org Server

X.Org Server се разработва съвместно с freedesktop.org обществото, под ръководството на X.Org Foundation, които са образователна организация с нестопанска цел.

Използва се масово при всички Linux дистрибуции и е станал необходим заизползването на различни приложения, които са с GUI. Явява се форк на XFree86 project и е част от X.Org software, известният и мощен X Window System, използван в POSIX операционните системи и в практически всички GNU/Linux дистрибуции, както и в Solaris и BSD.

X.Org Server се явява важен компонент от всяка една Linux система, която използва графична среда и/или мениджър на прозорците. Без X.Org Server дистрибуцията няма да има графичен интерфейс и ще може да се използва само чрез команден ред.

Важна част от X.Org Server се явява Device Independent X (DIX), който си взаимодейства с различните клиенти и осъществява софтуерното рендиране. За хардуерното взаимодействие отговаря Device Dependent X (DDX), като всяка hw директория кореспондира с един DDX. DDX обхваща също така мишката и клавиатурата.

Различни DDX компоненти са Wayland, който представлява серия от пачове върху основния код на X.Org server и имплементира X сървър, който оперира посредством Wayland протокола; XQuartz, който също е серия от пачове от Apple Inc., за да се осъществи интегрирана поддръжка за протокола на X11 в Quartz Compositor-а на Apple, по подобен начин, по който действа и Wayland за интегриране на X11 в Wayland Compositors; Xephyr е имплементация X-on-X и служи като главна среда за разработка на новия 2D хардуерното ускорение при Glamor, което позволява бързо разработване и тестване на единична машина; Xspice е драйвър за устройства, който поддържа QXL framebuffer устройства и включва wrapper script, което дава възможност за стартиране на X.Org Server, чийто дисплей е експортиран посредством SPICE протокола. По този начин може да се изполвзва SPICE при отдалечен достъп, без да има нужда от KVM виртуализация.

Някои от най-важните архитектури за ускорение, които се използват при X.Org Server са SNA, EXA, XAA, UXA. Основни функции представляват DTrace, възможност за hotplug, KDrive, Glamor, който представлява субсистема за 2D ускорение при X сървъра, която е хардуерно независима. Главната задача на Glamor е да направи ненужни и да замести всички драйвъри за DDX 2D устройства и ускорени архитектури, като по този начин да отпадне нуждата да се пише драйвър за всеки един графичен чипсет. Изисква 3D драйвър, който има поддръжка на шейдъри.

Прочетете още:  ACDSee Video Converter Pro 5.0.0.119 download - конвертиране на видео, рипване на дискове

Промени спрямо миналата версия:

Spoiler

Adam Jackson (1):
   Revert "dri2: Don't make reference to noClientException"

Arthur Williams (1):
   dix: Check for NULL spriteInfo in GetPairedDevice

Daniel Llewellyn (1):
   os: Ignore dying client in ResetCurrentRequest

Dave Airlie (1):
   modesetting: remove unnecessary error message, fix zaphod leases

David Seifert (1):
   Fix building with `-fno-common`

Dor Askayo (1):
   xwayland: clear pixmaps after creation in rootless mode

Eric Anholt (1):
   glamor: Fix a compiler warning since the recent OOM fixes.

George Matsumura (1):
   Restrict 1x1 pixmap filling optimization to GXcopy

Jon Turney (2):
   Add xf86OSInputThreadInit to stub os-support as well
   Fix old-style definition warning for xf86OSInputThreadInit()

Jonas Ådahl (1):
   xwayland/glamor-gbm: Handle DRM_FORMAT_MOD_INVALID gracefully

Kenneth Graunke (1):
   configure: Define GLAMOR_HAS_EGL_QUERY_DRIVER when available

Maarten Lankhorst (1):
   modesetting: Disable atomic support by default

Matt Turner (1):
   xserver 1.20.8

Michel Dänzer (8):
   modesetting: Explicitly #include "mi.h"
   xfree86/modes: Bail from xf86RotateRedisplay if pScreen->root is NULL
   xwayland: Split up xwl_screen_post_damage into two phases
   xwayland: Call glamor_block_handler from xwl_screen_post_damage
   xwayland: Add xwl_window_create_frame_callback helper
   xwayland: Use single frame callback for Present flips and normal updates
   xwayland: Use frame callbacks for Present vblank events
   xwayland: Delete all frame_callback_list nodes in xwl_unrealize_window

Paul Kocialkowski (4):
   glamor: Propagate FBO allocation failure for picture to texture upload
   glamor: Error out on out-of-memory when allocating PBO for FBO access
   glamor: Propagate glamor_prepare_access failures in copy helpers
   glamor: Fallback to system memory for RW PBO buffer allocation

git tag: xorg-server-1.20.8

 

[collapse]

Лиценз: Безплатен/GPL

Download: X.Org Server 1.20.8 Final

5/5 (1 Review)