Tor Browser 9.0.1 Final download – браузър, прокси, сигурност

0
906
Tor мрежата следи потребители

Tor Browser е интернет браузър, чиято основна цел е да запази анонимността на потребителя, докато сърфира в Интернет, предпазвайки го от кражба на данни и скривайки неговата локация и IP адрес.

Tor Browser 9.0.1 Final download - браузър, прокси, сигурност 1

Tor Browser е полезен при лично и бизнес използване. Той предоставя инструменти, които запазват пълната анонимност на потребителя при сърфиране в Интернет, при използване на търсачки, при използване на месинджъри и други приложения, които използват TCP протокол.

По този начин важната информация може да бъде запазена от трети лица, кий логъри, различни типове малуер и дори интернет доставчика. Tor Browser се предоставя за Windows, Linux и Mac OS X. Базиран е на преправена версия на браузъра Mozilla Firefox.

Още със стартирането на браузъра се отварят мрежови настройки, където потребителят може да направи директна връзка с Tor мрежата и да направи някои настройки, ако използва прокси сървър. След натискането на бутона за свързване към Tor мрежата, потребителят трябва да изчака известно време, за да се осъществи връзката, което обикновено отнема около десетина секунди.

Tor Browser

 

За да може потребителят да е защитен се налага свързване, защото технологията, която се използва е прехвърляне на трафика през различни сървъри наречени „onion routers“, откъдето идва и известното лого на браузъра. Дава се възможност тази опция да се включва и изключва, в зависимост от предпочитанията на потребителя кога иска да е в анонимност и кога не. Може да се избира между различни прокси тунели чрез световна карта, която показва точно в коя локация се намират те.

Ако след като браузърът бъде стартиран се направи опит той да бъде разпънат по целия екран (да се максимизира), той веднага предупреждава, че някои сайтове могат да разберат размера на дисплея, което може да се използва за проследяване и съветват прозорците да не бъдат максимизирани, а да се използватехният оригинален размер.

Tor Browser

 

Допълнително е инсталирана добавката NoScript, която разработчиците съветват да оставите включена. Тази добавка позволява да бъдат контролирани различните Java скриптове и други плъгини, като се създават филтри, което предпазва от експлойти и други атаки.

Друга полезна добавка, която идва предварително инсталирана е HTTPS Everywhere. Тя е разработка на Electronic Frontier и Tor Project, а основната ѝ цел е да осигури навсякъде защитена криптирана връзка между компютъра на потребителя и сайтовете, които посещава.

Интерфейсът е добре познат заради факта, че се използва базата на Firefox. Повечето опции, които потребителите на Firefox са свикнали да виждат на определени места, са там. В повечето случаи настройките по подразбиране са напълно достатъчни и потребителите могат да използват браузъра веднага.

За по-взискателните потребители допълнително се предлагат настройки за защита и поверителност, настройки на Tor мрежата, прилагане на нова идентичност, промяна на маршрута на трафика към определен сайт и още други.

Промени спрямо миналата версия:

Spoiler

 • his release features important security updates to Firefox.
 • Tor Browser 9.0 is the first stable release based on Firefox 68 ESR and contains a number of updates to other components as well (including Tor to 0.4.1.6 and OpenSSL to 1.1.1d for desktop versions and Tor to 0.4.1.5 for Android).
 • In addition to all the needed patch rebasing and toolchain updates, we made big improvements to make Tor Browser work better for you.
 • Goodbye, Onion Button:
 • We want your experience using Tor to be fully integrated within the browser so how you use Tor is more intuitive. That’s why now, rather than using the onion button that was in the toolbar, you can see your path through the Tor network and request a New Circuit through the Tor network in [i] on the URL bar.
 • Hello, New Identity Button:
 • Instead of going into the onion button to request a New Identity, we’ve made this important feature easier to access by giving it its own button in the toolbar. You can also request a New Identity, and a New Circuit, from within the [=] menu on the toolbar.
 • Torbutton and Tor Launcher Integration:
 • Now that both extensions are tightly integrated into Tor Browser, they’ll no longer be found on the about:addons page.
 • We redesigned the bridge and proxy configuration dialogs and include them directly into the browser’s preference settings as well.
 • Rather than being a submenu behind the onion button, Tor Network Settings, including the ability to fetch bridges to bypass censorship where Tor is blocked, are easier to access on about:preferences#tor.
 • Better Localization Support:
 • If we want all people around the world to be able to use our software, then we need to make sure it’s speaking their language. Since 8.0, Tor Browser has been available in 25 languages. Today, we add support for two additional languages: Macedonian (mk) and Romanian (ro), bringing the number of supported languages to 27.
 • We also fixed bugs in our previously shipped localized bundles (such as ar and ko).
 • Full changelog:
 • Update Firefox to 68.2.0esr
 • Bug 31740: Remove some unnecessary RemoteSettings instances
 • Bug 13543: Spoof smooth and powerEfficient for Media Capabilities
 • Bug 28196: about:preferences is not properly translated anymore
 • Bug 19417: Disable asmjs on safer and safest security levels
 • Bug 30463: Explicitly disable MOZ_TELEMETRY_REPORTING
 • Bug 31935: Disable profile downgrade protection
 • Bug 16285: Disable DRM/EME on Android and drop Adobe CDM
 • Bug 31602: Remove Pocket indicators in UI and disable it
 • Bug 31914: Fix eslint linter error
 • Bug 30429: Rebase patches for Firefox 68 ESR
 • Bug 31144: Review network code changes for Firefox 68 ESR
 • Bug 10760: Integrate Torbutton into Tor Browser directly
 • Bug 25856: Remove XUL overlays from Torbutton
 • Bug 31322: Fix about:tor assertion failure debug builds
 • Bug 29430: Add support for meek_lite bridges to bridgeParser
 • Bug 28561: Migrate „About Tor Browser“ dialog to tor-browser
 • Bug 30683: Prevent detection of locale via some *.properties
 • Bug 31298: Backport patch for #24056
 • Bug 9336: Odd wyswig schemes without isolation for browserspy.dk
 • Bug 27601: Browser notifications are not working anymore
 • Bug 30845: Make sure internal extensions are enabled
 • Bug 28896: Enable extensions in private browsing by default
 • Bug 31563: Reload search extensions if extensions.enabledScopes has changed
 • Bug 31396: Fix communication with NoScript for security settings
 • Bug 31142: Fix crash of tab and messing with about:newtab
 • Bug 29049: Backport JS Poison Patch
 • Bug 25214: Canvas data extraction on locale pdf file should be allowed
 • Bug 30657: Locale is leaked via title of link tag on non-html page
 • Bug 31015: Disabling SVG hides UI icons in extensions
 • Bug 30681: Set security.enterprise_roots.enabled to false
 • Bug 30538: Unable to comment on The Independent Newspaper
 • Bug 31209: View PDF in Tor Browser is fuzzy
 • Translations update
 • Update Tor to 0.4.1.6
 • Update OpenSSL to 1.1.1d:
 • Bug 31844: OpenSSL 1.1.1d fails to compile for some platforms/architectures
 • Update Tor Launcher to 0.2.20.1:
 • Bug 28044: Integrate Tor Launcher into tor-browser
 • Bug 32154: Custom bridge field only allows one line of input
 • Bug 31286: New strings for about:preferences#tor
 • Bug 31303: Do not launch tor in browser toolbox
 • Bug 32112: Fix bad & escaping in translations
 • Bug 31491: Clean up the old meek http helper browser profiles
 • Bug 29197: Remove use of overlays
 • Bug 31300: Modify Tor Launcher so it is compatible with ESR68
 • Bug 31487: Modify moat client code so it is compatible with ESR68
 • Bug 31488: Moat: support a comma-separated list of transports
 • Bug 30468: Add mk locale
 • Bug 30469: Add ro locale
 • Bug 30319: Remove FTE bits
 • Translations update
 • Bug 32092: Fix Tor Browser Support link in preferences
 • Bug 32111: Fixed issue parsing user-provided bridge strings
 • Bug 31749: Fix security level panel spawning events
 • Bug 31920: Fix Security Level panel when its toolbar button moves to overflow
 • Bug 31748+31961: Fix ‘Learn More’ links in Security Level preferences and panel
 • Bug 28044: Integrate Tor Launcher into tor-browser
 • Bug 31059: Enable Letterboxing
 • Bug 30468: Add mk locale
 • Bug 30469: Add ro locale
 • Bug 29430: Use obfs4proxy’s meek_lite with utls instead of meek
 • Bug 31251: Security Level button UI polish
 • Bug 31344: Register SecurityLevelPreference’s ‘unload’ callback
 • Bug 31286: Provide network settings on about:preferences#tor
 • Bug 31886: Fix ko bundle bustage
 • Bug 31768: Update onboarding for Tor Browser 9
 • Bug 27511: Add new identity button to toolbar
 • Bug 31778: Support dark-theme for the Circuit Display UI
 • Bug 31910: Replace meek_lite with meek in circuit display
 • Bug 30504: Deal with New Identity related browser console errors
 • Bug 31929: Don’t escape DTD entity in ar
 • Bug 31747: Some onboarding UI is always shown in English
 • Bug 32041: Replace = with real hamburguer icon ≡
 • Bug 30304: Browser locale can be obtained via DTD strings
 • Bug 31065: Set network.proxy.allow_hijacking_localhost to true
 • Bug 24653: Merge securityLevel.properties into torbutton.dtd
 • Bug 31164: Set up default bridge at Karlstad University
 • Bug 15563: Disable ServiceWorkers on all platforms
 • Bug 31598: Disable warning on window resize if letterboxing is enabled
 • Bug 31562: Fix circuit display for error pages
 • Bug 31575: Firefox is phoning home during start-up
 • Bug 31491: Clean up the old meek http helper browser profiles
 • Bug 26345: Hide tracking protection UI
 • Bug 31601: Disable recommended extensions again
 • Bug 30662: Don’t show Firefox Home when opening new tabs
 • Bug 31457: Disable per-installation profiles
 • Bug 28822: Re-implement desktop onboarding for ESR 68
 • Bug 31942: Re-enable signature check for language packs
 • Bug 29013: Enable stack protection for Firefox on Windows
 • Bug 30800: ftp:// on Windows can be used to leak the system time zone
 • Bug 31547: Back out patch for Mozilla’s bug 1574980
 • Bug 31141: Fix typo in font.system.whitelist
 • Bug 30319: Remove FTE bits
 • Build System:
 • Bug 30585: Provide standalone clang 8 project across all platforms
 • Bug 30376: Use Rust 1.34 for Tor Browser 9
 • Bug 30490: Add cbindgen project for building Firefox 68 ESR/Fennec 68
 • Bug 30701: Add nodejs project for building Firefox 68 ESR/Fennec 68
 • Bug 31621: Fix node bug that makes large writes to stdout fail
 • Bug 30734: Add nasm project for building Firefox 68 ESR/Fennec 68
 • Bug 31293: Make sure the lo interface inside the containers is up
 • Bug 27493: Clean up mozconfig options
 • Bug 31308: Sync mozconfig files used in tor-browser over to tor-browser-build for esr68
 • Bug 29307: Use Stretch for cross-compiling for Windows
 • Bug 29731: Remove faketime for Windows builds
 • Bug 30322: Windows toolchain update for Firefox 68 ESR
 • Bug 28716: Create mingw-w64-clang toolchain
 • Bug 28238: Adapt firefox and fxc2 projects for Windows builds
 • Bug 28716: Optionally omit timestamp in PE header
 • Bug 31567: NS_tsnprintf() does not handle %s correctly on Windows
 • Bug 31458: Revert patch for #27503 and bump mingw-w64 revision used
 • Bug 9898: Provide clean fix for strcmpi issue in NSPR
 • Bug 29013: Enable stack protection support for Firefox on Windows
 • Bug 30384: Use 64bit containers to build 32bit Windows Tor Browser
 • Bug 31538: Windows bundles based on ESR 68 are not built reproducibly
 • Bug 31584: Clean up mingw-w64 project
 • Bug 31596: Bump mingw-w64 version to pick up fix for #31567
 • Bug 29187: Bump NSIS version to 3.04
 • Bug 31732: Windows nightly builds are busted due to mingw-w64 commit bump
 • Bug 29319: Remove FTE support for Windows
Прочетете още:  Avant Browser 2018 Build 6 Final download - интернет браузър

[collapse]

 

Лиценз: Безплатен

Download: Tor Browser 9.0.1 Final Windows

Download: Tor Browser 9.0.1 Final Linux x86

Download: Tor Browser 9.0.1 Final Linux x64

Download: Tor Browser 9.0.1 Final macOS x64

0/5 (0 Reviews)

Leave a Reply

avatar
  Абониране  
Извести ме за