Vivaldi browser 2.11.1811.33 Final download – интернет браузър

0
1351
Vivaldi browser 2.4.1488.40 Final download - интернет браузър

Vivaldi е браузър, който е базиран на Chromium и предлага адаптивен интерфейс, пространствена навигация, синхронизация и др. Наличен е за Linux, Windows и Mac OS X.

Vivaldi browser 2.11.1811.33 Final download - интернет браузър 1

Инсталацията е бърза и абсолютно безпроблемна. Интерфейсът е стегнат и интуитивен, като функциите са разположени на удобни места. Вляво има малък тесен панел, където са разположени някои удобни инструменти, включващ буукмаркове, който могат да се организират и в папки, поща, контакти, сваляния, бележки, като този панел може да бъде скрит, ако не е по вкуса на потребителя, което става много лесно, само с натисканетона един бутон долу, вляво.

В горния панел виждаме основните функции назад, напред, rewind, fast forward, рефреш и домашна страница. Точно до тях е адрес барът за въвеждане на адреси, а в неговия край е търсенето в търсачка по подразбиране, която е сложена на Google, но може да бъде сменена с редица други като Amazon, Wikipedia, eBay, DuckDuck Go, Startpage, Wolfram|Alpha. Съвсем познат изглед, който не би затруднил нито един потребител.

Както се очаква от всеки модерен браузър, този също предлага сърфиране с табове, като в нов таб се отваря добре познатия ни speed dial, а при ховър на мишката дава информация и малко изображение за сайта. Табовете могат да бъдат размествани чрез влачене и по този начин да се сложат, където потребителят пожелае.

Vivaldi

 

Vivaldi предлага и детайлна информация за бисквитките и файловете за сайта, в който се намирате, като можете да управлявате пермишъните, заключване на мишката Java, изображения, плъгини и други, а също така и информация за връзката. Поддържат се и множество клавишни комбинации, които са особено удобни и така работата се улеснява допълнително.

Настройките са детайлни и могат да променят браузъра в много аспекти. Позволяват настройката на браузъра да е по подразбиране или не, както и да проверка дали е по подразбиране, настройване как да стартира браузъра, като например с празна сесия, с минала сесия, с домашна страница или определена конкретна страница; има настройка за това дали бутоните за затваряне, минимайз и разширяване да са вляво или вдясно, дали да се показва статус барът, промяна на цвета на интерфейса, та бекграунда, детайлна настройка на табовете, къде да се намира спомагателният панел, за който споменахме по-горе, настройка на клавишните комбинации и още много други.

Промени спрямо миналата версия:

Spoiler

 • New
 • [New][Media] Implement picture-in-picture (pop-out video) button on every video (VB-62563)
 • [New][Keyboard][Accessibility] Add F6/Shift+F6 focus handling: Allows moving focus between a few UI elements and active pages (VB-61108)
 • [New][Themes] Follow OS Dark/Light mode by default (VB-62703)
 • [New][Windows][Installer] Installation should be in the native language (VB-1627)
 • Address Bar“
 • [Address Bar] Pasting very long URL into address field crashes UI (VB-59692)
 • [Address Bar] Popup address bar overlaps tab bar when both are at the bottom (VB-62523)
 • [Address Bar] Cannot resolve some keywords correctly (VB-61173)
 • [Address Bar] Progress bar goes from the right-to-left when adding content to the existing page (VB-21910)
 • [Address Bar] Trackpad horizontal scroll doesn’t work (VB-22297)
 • [Address Bar][Bookmarks] Add Bookmark dialog has the wrong width (VB-62355)
 • [Address Bar][Bookmarks][Search Field] Bookmarking via shortcut after disabling search field causes misalignment (VB-56173)
 • [Address Bar][Extensions] Better ESC handling for popup (VB-62004)
 • [Address Bar][Extensions] Button sorting broken when toggling hidden extensions (VB-61826)
 • [Address Bar][Extensions] Hidden extensions use the wrong window color (VB-61456)
 • [Address Bar][Extensions] Incorrect border-radius on popup buttons on hover (VB-62548)
 • [Address Bar][Extensions] Trapped focus for popup (VB-62385)
 • [Address Bar][Search Field] Drag and drop failed (VB-47819)
 • [Address Bar][Search Field] Nickname of the search engine not working (VB-40002)
 • [Address Bar][Search Field] Popup must remember previously selected engine (VB-62414)
 • [Address Bar][Search Field] Suggestions not used when the search is triggered by clicking triangle button (VB-61903)
 • [Address Bar][Search Field] Typed history doesn’t close by clicking down arrow (VB-62403)
 • Bookmarks:
 • [Bookmarks] Bar context menu missing “New Separator” (VB-55595)
 • [Bookmarks] Cutting and pasting a bookmark also pastes into the search or address field (VB-57599)
 • [Bookmarks] New Folder and Import toolbar buttons don’t work (VB-62031)
 • [Bookmarks] Panel editor height resets on restart (VB-61299)
 • [Bookmarks] vivaldi://vivaldi-urls cannot be bookmarked (VB-61378)
 • [Bookmarks][Address Bar] Unable to edit the title in add dialog (VB-62771)
 • [Bookmarks][Menus] Accelerator added for space after the ampersand (VB-59286)
 • [Bookmarks][Windows] Bookmark bar menu reopens when clicking on folder button (VB-61286)
 • Casting:
 • [Casting] Fullscreen tab ‘Chrome casting’ does not work as expected
 • (VB-49195)
 • Dev Tools:
 • [Dev Tools] Closes if the shortcut is pressed again (VB-46897)
 • [Dev Tools] Copy to Note doesn’t work in Inspector Sources (VB-56272)
 • [Dev Tools] Doesn’t receive focus when opened (VB-29650)
 • [Dev Tools] Impossible to inspect a Dev Tools window itself (VB-37610)
 • [Dev Tools] Inspecting a webpage resets the UI zoom level to 100% (VB-61528)
 • [Dev Tools] Remove folder from workspace fails (VB-55909)
 • [Dev Tools][Address Bar] devtools: and legacy chrome-devtools: protocols not working (VB-43490)
 • [Dev Tools] Inspect should close for tabs that are being hibernated (VB-30269)
 • Extensions:
 • [Extensions] Better inform users that we support Chrome extensions (VB-62407)
 • [Extensions] Incorrect focus styling for Popup buttons (VB-62597)
 • [Extensions][Keyboard] Make the shortcuts work when the popup/toggle is clicked (showing hidden) (VB-62649)
 • [Extensions][Regression] Icons don’t show numbers when ‘Toggle All Extensions’ is enabled (VB-61200)
 • History:
 • [History] Deleting all links can leave link entries in the calendar view (VB-62010)
 • Keyboard/Accessibility:
 • [Keyboard][Accessibility] Improve keyboard handling in Start page (VB-60662)
 • [Keyboard][Accessibility] Improve keyboard handling in add Web Panel callout (VB-60809)
 • [Keyboard] ‘Focus search-field’ shortcut and styling when address-toolbar is hidden needs work (VB-61368)
 • Menu:
 • [Menus] Add move left and right commands to tab menu (VB-61198)
 • [Menus] Misalignment of items in tile menu popup when in the top bar (VB-61110)
 • [Menus] Thin blue line appears next to the menu icon (VB-59950)
 • [Menus] ‘Start Page’ not translated in closed tabs (VB-61332)
 • Notes:
 • [Notes] Auto-deleting empty notes should not delete if selecting the empty note (VB-62306)
 • [Notes] Automatically deleted empty notes end up in the trash (VB-62145)
 • [Notes] Disable new-note button when an empty note is selected (VB-62512)
 • [Notes] Editor height not stored, blurry camera icon and excessive max-height (VB-61931)
 • [Notes] New notes are hidden if the notes search field is not empty (VB-62477)
 • [Notes] Panel grabs focus on save (VB-61065)
 • [Notes] Search is cleared after selecting a note (VB-62303)
 • Panels:
 • [Panels] Toolbar button wrapping issue (VB-59526)
 • [Panels] “Remove all finished” button in downloads initially inactive (VB-58900)
 • [Panels] Toolbar buttons are misaligned (VB-61212)
 • [Panels][Bookmarks] TypeError (VB-56713)
 • [Popup Windows] ESC closure and TAB focus is not working correctly on some popups (VB-61367)
 • Quick Commands:
 • [Quick Commands] Add Cast option (VB-62750)
 • [Quick Commands] “about” missing (VB-61936)
 • Settings:
 • [Settings] Custom URL protocol not supported in “Search Engines” (VB-62440)
 • [Settings] The next stored password is incorrectly displayed when the old one is deleted (VB-53519)
 • [Settings] Webpage tab focus doesn’t adhere to Focus Cycling setting (VB-61295)
 • [Settings][Search] Added engines do not display favicons (VB-60993)
 • Speed Dial:
 • [Speed Dial] Old entries added by user lose thumbnails on upgrade (VB-61408)
 • [Start Page][Translation] Page title is displayed in English after restart (VB-50782)
 • Start Page:
 • [Start Page] Window Background Image does not scale correctly (VB-61208)
 • Status Bar:
 • [Status Bar] Report page zoom level in overlay status (VB-13586)
 • [Status Bar] Toggle between show and either overlay or hide, depending on which was selected previously (VB-18411)
 • [Status Bar] Link info overlay covered by the floating panel (VB-61238)
 • Tabs
 • [Tabs] Clone Selected Tabs clones entire tab stack (VB-61839)
 • User Profiles:
 • [User Profiles] Can’t pick a profile name if a list contains many profiles (VB-60151)
 • Windows:
 • [Windows] Tab key causes whole UI shift by 1 pixel with the cycle in component (VB-62079)
 • [Windows] Trash menu reopens when clicking on trash button (VB-61327)
 • macOS:
 • [macOS] IMDB videos fail to play on Catalina: Partial fix only (VB-58686)
 • [macOS] Window controls misaligned in the Settings window (VB-62255)
 • [macOS] [Media] Playing .m4a enhanced podcast file causes a renderer crash (VB-45871)
 • Linux:
 • [Linux][Media] Update Widevine from 4.10.1582.1 to 4.10.1582.2
 • [Linux][Media] Update proprietary media-libs from 78.0.3904.70 to 79.0.3945.79
 • [Linux] When exiting Vivaldi from full-screen mode the browser is not maximized (VB-60504)
 • Others:
 • [Hue] Not all lamps shown (VB-52654)[Media] Vivaldi does not always block auto-play (VB-62314)
 • [Regression] Popup window doesn’t close by window.close when address bar has an extension (VB-60812)
 • [Regression] Tiling of tabs that are hibernated doesn’t work correctly (VB-60486)
 • Upgraded Chromium to 80.0.3987.88
Прочетете още:  Adblock Plus for Google Chrome 3.6.3 Final download

[collapse]

Лиценз: Безплатен

Download: Vivaldi browser 1.0 Windows XP/Vista x86

Download: Vivaldi browser 2.11.1811.33 Final Windows 7+ x86

Download: Vivaldi browser 2.11.1811.33 Final Windows 7+ x64

Download: Vivaldi browser 2.11.1811.33 Final Linux .deb x86

Download: Vivaldi browser 2.11.1811.33 Final Linux .deb x64

Download: Vivaldi browser 2.11.1811.33 Final Linux .rpm x86

Download: Vivaldi browser 2.11.1811.33 Final Linux .rpm x64

Download: Vivaldi browser 2.11.1811.33 Final Mac OS X 10.9+

5/5 (1 Review)