Oracle VM VirtualBox 6.1.8 Build 137981 Final download

0
1009
Linux Kernel 4.16 получи VirtualBox Guest драйвъра и три драйвърни субсистеми

Oracle VM VirtualBox, преди позната като Sun VirtualBox, Sun xVM VirtualBox и Innotek VirtualBox е софтуер, чрез който можете да използвате различни операционни системи като Windows, Linux, Solaris и др., във виртуална среда.

Oracle VM VirtualBox 6.1.8 Build 137981 Final download 1

VirtualBox може да бъде инсталиран на настоящата ви система и чрез нея можете да създадете много други виртуални машини, които да управлявате, като всяка една от тях има своя собствена виртуална среда, с възможност да вървят паралелно. В тях вие можете да тествате различни приложения и да пробвате различни операции, без да засягате вашата машина.

Този софтуер предлага и поддръжка на така наречените „снап шотове“, чрез които можете да запазите моментното състояние на виртуалната машина и при нужда да се върнете към него. Можете да имате много снапшотове, от различни точки.

Има възможност за създаване на множество виртуални машини, които могат да бъдат използвани едновременно. На всяка една отделна виртуална машина могат да бъдат настроени оперативна памет (RAM), брой процесорни ядра, 2D и 3D ускорение, споделяне на файлове чрез споделени папки с хост машината.

Oracle VM VirtualBox има поддръжка и за обмен на файлове между хост машината и виртуалните машини с просто влачене (drag&drop), като само трябва да се активира функцията от менюто.

Oracle VM VirtualBox

 

Изключително полезна е възможността за запазване на текущото състояние на дадена виртуална машина, вместо всеки път да трябва да я пускате от самото начало и да изчаквате операционната система да зареди. При затваряне на машината VirtualBox просто ще ви попита дали искате да изгасите машината, да изпратите сигнал за гасене или да запазите текущото ѝ състояние.

Ако изберете да запазите текущото състояние, следващия път тя ще бъде възстановена точно оттам, с всички отворени приложения, без да се налага да я стартирате отново.

При нужда от използване на дискове може да се използва физическото устройство на машината или да се зареди имидж (.iso), което да бъде използвано като дисково устройство. От .iso файлове също така може да се буутва и да се инсталират операционни системи, без да има нужда от физическо оптично устройство.

Прочетете още:  VMware Workstation Pro 15.0.3 Build 12422535 Final download

Допълнително още могат да се настроят серийни портове, USB, споделени папки, различни настройки по интерфейса, настройки на мрежата, настройки на звука, добавяне на контролери, настройки на дисплея и още.

За пълен набор от опции и поддръжка, трябва да се инсталират Guest Additions.

Oracle VM VirtualBox е много полезен софтуер, който предоставя големи възможности за виртуализиране напълно безплатно. С него се работи лесно и всеки един потребител би се справил безпроблемно при работата си с него.

Промени спрямо миналата версия:

Spoiler

 • GUI: Fix several layout and mouse position handling bugs with soft keyboard
 • GUI: Fixed crash on last VM removed (6.1.4 regression; bug #19568, #19525, #19506, #19490, #19481, #19397)
 • GUI and API: Allow renaming VMs which are in saved state
 • Serial: Fixed slow guest output when using the TCP server mode without anyone being connected
 • Guest Additions: Restored ‘VBoxClient–checkhostversion’ functionality (6.1.0 regression; bug #19470)
 • Guest Additions: Fixed resizing and multi monitor handling for X11 guests. (6.1.0 regression; bug #19496)
 • Guest Additions: Build problems fix with Oracle Linux 8.2 (Red Hat compatible kernel) / Red Hat Enterprise Linux 8.2 / CentOS 8.2 (bug #19391)
 • Guest Control/VBoxManage: Fixed handling of multiple environment variables supplied to ‘VBoxManage guestcontrol VM run’ (6.1.6/6.0.20 regression; bug #19518)
 • Guest Control: Implemented support for long(er) command lines
 • Guest Control: Various stability improvements
 • [collapse]

Лиценз: Безплатен/GPL

Download: Virtualbox 6.1.8 Build 137981 Final Windows x86_x64

Download: Virtualbox 6.1.8 Build 137981 Final Linux x86_x64

Download: Virtualbox 6.1.8 Build 137981 Final Mac OS X x64

Download: Virtualbox 6.1.2 Build 135662 Final Solaris

0/5 (0 Reviews)