MySQL Workbench 6.3.8 Build 1228 download

0
163
MySQL Workbench 6.3.8 Build 1228 download

MySQL Workbench е специално разработен за администратори инструмент, с който те да могат да свършат своята работа по удобен и бърз начин.

MySQL Workbench 6.3.8 Build 1228 download 1

Този софтуер е графичен фронт-енд на MySQL, с който могат да се извършват практически всички задачи и да се използват всички функции при работа с бази данни с MySQL. Програмата е наследник на известния DBDesigner4.

Нуждата от подобна програма е породена от факта, че MySQL няма графична среда и се управлява само чрез команден ред. Предлага се за Windows, Linux и Mac OS X.

Инсталацията преминава безпроблемно, но се изисква да има инсталиран Visual C++ 2013 за тези, които използват програмата под Windows. Интерфейсът е интуитивен и много добре организиран, като е разделен на секции, а различни операции се отварят под формата на табове за повече прегледност.

MySQL Workbench

 

Както вече споменахме всяка една дейност свързана с MySQL може да бъде извършена с MySQL Workbench, но по много по-лесен начин. Разбира се, потребителите трябва да имат добро количество познания за работата с бази данни.

Възможно е създаването на бази данни, както и миграцията им, позволява свързването към различни бази данни, където могат да се редактират таблици, да се стартират SQL заявки, да се модифицират обектите на базите данни, да се преглеждат и модифицират скриптове, да се генерират автоматично индекс полета и още безброй опции и възможности.

MySQL Workbench поддържа генериране на ER диаграми за по-лесно свързване, синтактичен highlight, групиране на таблици на цветови принцип при работа с много големи бази данни, schema синхронизиране, reverse/forward engineering, проверка на синтаксиса по време на писане, а шела за скриптиране позволява създаването на Lua и Python скриптове.

Прочетете още:  qBittorrent 4.2.5 Final download - торент клиент

Отделни модули позволяват конфигурирането на отделните бази данни, управление на потребителите и техните права, мениджмънт на сесиите, разглеждане на логове, импорт на база данни, преглед на данните на сървъра, неговото представяне, преглед на връзките и още много възможности, които трудно бихме могли да опишем на едно място.

Промени спрямо миналата версия:
Important Note: During normal operations, MySQL Workbench frequently and unexpectedly closed or became unresponsive. (Bug #24571739, Bug #82778)
Compiler errors were resolved with GCC 6.2.1. Thanks to Christian Hesse for the patch. (Bug #24842267, Bug #83372)
Using the ->> operator in a valid SQL statement within a stored procedure returned the following error: The object’s DDL statement contains syntax errors. (Bug #24693021, Bug #83043)

Лиценз: Безплатен/GPL

Download: MySQL Workbench 6.3.8 Build 1228 Windows x86

Download: MySQL Workbench 6.3.8 Build 1228 Windows x64

Download: MySQL Workbench 6.3.8 Build 1228 Ubuntu Linux 15.10 x86_x64

Download: MySQL Workbench 6.3.8 Build 1228 Red Hat Enterprise Linux7 x86_x64

Download: MySQL Workbench 6.3.8 Build 1228 Fedora 23 x86_x64

Download: MySQL Workbench 6.3.8 Build 1228 Mac OS X x86_x64

0/5 (0 Reviews)