Samba 4.12.3 Final download – SMB, споделяне на папки, мрежа

0
1103
Samba Linux

Samba представлява комплект от инструменти, благодарение, на който можете да достъпвате споделени Windows ресурси под Linux.

Samba 4.12.3 Final download - SMB, споделяне на папки, мрежа 1

Samba е това, което ви трябва, ако искате да прехвърляте файлове между Microsoft Windows клиенти и Linux/UNIX базирани хостове, да използвате Windows споделен ресурс, принтиране и печат, а също така може да се интегрира като член на домейн, контролер на домейн или като част от Active Directory домейн.

Samba представлява имплементация с отворен код за мрежовия протокол Server Message Block (SMB) и работи безпроблемно при Linux базираните операционни системи, UNIX, BSD, Solaris и Mac OS X и други. Samba присъства по подразбиране в почти всяка Linux дистрибуция.

Samba

 

Първоначално е бил използван главно за предоставяне на възможност за принтиране и споделяне на файлове при CIFS (Common Internet File System) и SMB клиентите.

Samba включва два основни компонента в себе си – SMB демона (smbd) и nmbd.

Smbd е сървърният демон, който предоставя файловото споделяне и сервизите за принтиране към Windows клиентите чрез SMB или CIFS протоколите. Всеки път се създава сесия щом клиентът направи заявка за такава. След това всеки клиент получава копие от сървъра, което обслужва всички връзки, които са направени от клиента по време на сесията. Когато всички връзки от конкретния клиент бъдат затворени, копието на сървъра бива прекратено.

Nmbd е сървърът, който разбира и отговаря на NetBIOS чрез IP name service заявки, като например такива направени от SMB/CIFS клиенти като Windows 95/98/ME, Windows 2000, Windows NT, Windows XP и пр. Nmbd участва и в протоколите за търсене, чрез които се изгражда възможността за преглед на Network Neighborhood.

Прочетете още:  Telegram Desktop 2.1.6 Final download - чат, обмяна на файлове

SMB/CIFS клиентите при стартиране може да изискат локализирането на SMB/CIFS сървър, за да разберат с какъв IP адрес е конкретният сървър. Nmbd ще следи и за такива заявки, като неговото NerBIOS име ще отговори с IP адреса на сървъра, на който е стартиран. По принцип Net BIOS името на nmbd по подразбиране е DNS сървърът на хоста, на който е стартиран, но това може да се промени от smb.conf. Nmbd също така може да бъде използвани като WINS (Windows Internet Name Server) сървър.

Samba проектът включва в себе си различни сервизи и протоколи като DCE/RPC (MSRPC), Security Accounts Manager (SAM) database, NBT (NetBIOS over TCP/IP), Local Security Authority (LSA) service, WINS server и много други. Използва TCP/IP протокола, чрез който по лесен начин могат да бъдат достъпени споделени Windows ресурси по мрежата от Linux. Също така могат да се създадат споделени ресурси и между две Linux машини, което е често срещан подход.

Samba работи във фонов режим, без да се забелязва, инсталира се лесно и използва минимален компютърен ресурс. Настройва се лесно чрез ръчно редактиране на конфигурационните файлове или чрез допълнително инсталиран GUI.

Промени спрямо миналата версия:
https://www.samba.org/samba/history/samba-4.12.0.html

Лиценз: Безплатен/GPL

Download: Samba 4.12.3 Final

5/5 (1 Review)