Solid Scan to Word 9.1.6590.1467 download

0
949
Solid Scan to Word 9.1.6590.1467 download

Solid Scan to Word е лека и лесна програма, с която лесно може да се извлече текст от сканирани документи, изображения и PDF файлове, който може да се запази в RTF или DOCX формат.

Solid Scan to Word 9.1.6590.1467 download 1

Solid Scan to Word е лека програма, с която се работи много лесно. Тя предоставя възможност за екстрактване на текст от формати, които не могат да бъдат редактирани и от които не може да бъде извлечен текста, за да бъде запазен във формат, в който може да се редактира. Разпознаването на текста става чрез специална OCR (Optical Character Recognition) технология.

Solid Scan to Word ще ви помогне да извлечете текст от различни сканирани документи, от изображения и PDF файлове, при които текстът не може да бъде редактиран или копиран. След като текстът бъде извлечен той може да се запази в Microsoft Office съвместими формати.

Интерфейсът на Solid Scan to Word е много приятени добре организиран, като още в първата среща с него всеки един потребител може да се ориентира много лесно. Зареждането на файловете става само чрез менюто, от което се отваря файлов мениджър. За съжаление няма опция за завлачване на файловете, което е предпочитан метод от много потребители.

Solid Scan to Word

Чрез два отделни бутона могат да се зареждат или изображения, или PDF файлове, в зависимост от това какъв файл трябва да бъде разчетен. При изображенията поддържаните формати са JPG, TIF, TIFF и PNG. Файловете се подреждат в основната част на прозореца, където се дава възможност да бъдат копирани или премествани, но не могат да бъдат преглеждани, защото се виждат само в тъмнейл изглед, който не предлага увеличение.

Прочетете още:  OmniPage 18.0 download

Само с натискането на един бутон OCR разчитането на файла може да започне, а също така могат и да се изберат доста опции по самия процес на разчитането на текста. Дава се възможност да се избере тип на реконструкция на текста (flowing, continuous и exact), ако има проблеми с метода, който е избран по подразбиране, възможност за запазване на форматирането на страницата, включване или изключване на автозавъртане според текста, директория по подразбиране, в която да отиват изходните файлове, изкарване на предупреждение при наличието на файлове с еднакви имена и предстоящо презаписване и пр.

Ако към компютъра има включен скенер, Solid Scan to Word може директно да разчита снимките от него, да ги показва в основния прозорец и да извлича текста от тях. Файловите формати, в които може да бъде запазен извлеченият текст са RTF и DOCX, които в последствие могат да бъдат отворени с всеки един текстови редактор по избор на потребителя.

Solid Scan to Word е удобен и лек инструмент, с който само в няколко стъпки може да се разчете и извлече текст от сканирани документи, изображения и PDF файлове, като по този начин спестява много работа по преписването им. Работи бързо и безпроблемно, като не натоварва компютъра излишно.

Лиценз: Demo

Download: Solid Scan to Word 9.1.6590.1467

0/5 (0 Reviews)