AutoIt 3.3.14.2 download

0
1103
AutoIt 3.3.14.2 download

AutoIt V3 е подобен на BASIC скриптов език, който ще ви помогне да автоматизирате Windows GUI компоненти, както може да се използва и за писане на скриптове.

AutoIt 3.3.14.2 download 1

AutoIt използва комбинация от симулирани натискания на клавиши, движения на мишката и манипулиране на прозорците чрез симулация, по начин, който не е възможен с други езици, например VBScript или SendKeys. Програмата може да бъде стартирана на всички версии на Windows без да се налага да бъдат инсталирани допълнителни компоненти.

AutoIt се използва много лесно, особено за потребители, които имат опит в програмирането. За начинаещите в началото може да е по-трудно, но за щастие има богата документация и форуми, към които да се обърнат. За улеснение има и готови скриптове, което могат да се модифицират според работата, която потребителят иска да свърши, вместо да ги пише от нулата.

За по-лесно проследяване на правилния синтаксис се използва SciTe, който е специално създаден за AutoIt и се използва за syntax highlighting, което прави редактирането и създаването на скриптове много по-лесно. SciTe може да се използва за отварянето на всеки един .AU3 и да се стартира или компилира на всеки един компютър в изпълним файлб, без нуждата AutoIt да бъде инсталиран.

AutoIt

 

Много полезна функция на AutoIt е симулирането на клавишни натискания или цъкания и движения на мишката, чрез което можете да укажете например при показването на определен диалогов прозорец от конкретна програма, да бъде разпознат и да бъде натиснат определ бутон като Ok, Close, Cancel и т.н.

Могат да се манипулират процеси и прозорци, като се използва информативен инструмент, който ви дава изключително детайлна информация за отворения прозорец, чрез която да го инициализирате, като неговото име, клас, позиция, размери и т.н и дори Win32 API управлението му. Допълнително могат да бъдат създавани различни графични интерфейси, прозорци със съобщения, а също така и потребителски действия към определени програми.

Прочетете още:  RStudio 1.0.136 download

Има поддръжка на COM, експресии, функции, директно извикване на DLL и Windows API функции, unicode поддръжка, x64 поддръжка и още.

Промени спрямо миналата версия:

AutoIt:

– Fixed: #pragma directive was not working correctly for setting Windows 10 options. UDFs: – Fixed #3078: _ArrayUnique() error on 2D arrays with autocheck.

Лиценз: Безплатен

Download: AutoIt 3.3.14.2

0/5 (0 Reviews)