AlwaysUp 10.0.5.29 download

0
962
AlwaysUp 10.0.5.29 download

AlwaysUp е инструмент, който позволява наблюдение на определени от потребителя програми и да ги държи винаги активни, като ако спрат, те ще бъдат стартирани отново.

AlwaysUp 10.0.5.29 download 1

На много потребители се е случвало да искат да са сигурни, че дадено приложение е включено и работи в 100% от времето. Осъществяването на подобна задача обаче не винаги е лесна.

Точно тук на помощ идва AlwaysUp. С него могат да бъдат определени от потребителя програми, които той ще наблюдава, а ако те спрат поради някаква причина, ще ги стартира наново.

Инсталацията е много лесна и преминава безпроблемно. Интерфейсът е приятен и добре организиран. Горната му част е разделена на различни категории за по-голяма прегледност, а в основната част се дава информация за стартираните чрез AlwaysUp приложения, които подлежат на наблюдение.

AlwaysUp

Стартирането на приложение за наблюдение става много лесно, само с натискането на бутона за добавяне, който е на видно място. Потребителят трябва да зададе пътя до изпълнимия файл на програмата, да укаже как да бъде стартирана тя, да зададе име на задачата, както и ако иска да зададе приоритет.

Допълнително при необходимост може да бъдат зададени аргументи, данни за логин и парола, указване при спиране на конкретната програма дали тя веднага да бъде стартирана или да се изчака конкретен период от време, както и колко опита да бъдат направени за стартирането ѝ.

Относно осъществяването на мониторинг има много полезни настройки като може да се наблюдава дали програмата е зависнала за определен период от време и тя да бъде спряна, да бъде спряна при използване на оперативна памет над определен обем, когато товари процесора за повече от определено време, както и когато компютърът бъде събуден от хибернация. Всяка една от тези стойности могат да бъдат задавани според конкретните нужди на използващия AlwaysUp.

Прочетете още:  Portable Windows Repair 2018 (4.4.6) Final download - поправяне на грешки при Windows

Много полезна опция е настройването за изпращане на имейл към определен адрес и при определени условия. Имейл може да бъде пратен при спиране на програмата, при рестартиране, когато даден сервиз стартира, всеки ден в полунощ, като се праща репорт за цялата активност на програмата, всяка неделя, като отново се праща репорт за активността на програмата.

Друга интересна функция е автоматизиране на процеси чрез AutoIt, като могат да се зареждат скриптове с различни команди, като натискане на определени бутони по приложенията например, като може да се укаже колко често и през какъв период да се изпълняват скриптовете или определено време след стартирането на програмата.

Много потребители ще намерят полезни опции, които позволяват премахването на прозорци за грешки като Applicaition Crashed, забраняване на компютъра да заспива, определяне на процесорни ядра за конкретна програма, задаване на приоритет за конкретна програма, задаване прозорецът винаги да е над другите, прихващане на аутпут за конзолни приложения, използване на специални команди за спиране на приложения, изпълняване на batch файлове при спиране на програма и още.

AlwaysUp е изключително мощен инструмент, който предлага множество възможности и то по един удобен и лесен начин. Работи абсолютно безпроблемно и изпълнява задачите на 100%. Много полезен инструмент.

Промени спрямо миналата версия:

Improved logging for troubleshooting startup.

Лиценз: Trial

Download: AlwaysUp 10.0.5.29

0/5 (0 Reviews)