NVIDIA 440.66.15 Vulkan Linux драйвърът идва с още поправки

0
94
NVIDIA GPU

NVIDIA 440.66.15 Vulkan Linux драйвърът предлага още поправки за Linux, получава подобрение при KHR ray-tracing поддръжката.

Въпреки че често от NVIDIA биват критикувани за това, че не отварят кода на своя драйвър за Linux, от компанията поддържат едно много високо ниво на представяне, бързо решават проблемите, съобщени от общността и често изкарват нови версии.

Сега третото бета издание за май месец на видео драйвърите е тук в лицето на NVIDIA 440.66.15 за Linux и NVIDIA 443.24 за Windows.

Новото издание включва подобрения при KHR ray-tracing поддръжката, подобрения при процесорното бързодействие при създаване и използване на VkFence за Linux, поправено е писането по динамично индексираните vec2 и vec3 цветови изходи, поправен е бъг, при който vkCreateSampler не успява с borderColor данни, налична е поправка при изчислителния шейдър, която водеше до възможно сриване.

Поправени са 16-битовите SMin/SMax, поправен е бъг, при който vkUpdateDescriptorSetWithTemplate игнорира stride параметъра за някои VkDescriptorType стойности, поправен е проблем с Optimus слоя при избиране на iGPU, когато има профил с избран Auto-select за предпочитана видео карта, което беше проблем при Windows, поправен е бъг с компилатора по време на операцията по обработването на изображения.

Новата версия на NVIDIA 440.66.15 Vulkan Linux драйвъра и NVIDIA 443.24 за Windows можете да изтеглите от официалната страница на NVIDIA.

5/5 (2 Reviews)
Прочетете още:  Outer Wilds Linux DXVK Wine