Portable XYplorer 20.60.0000 Final download – файлов мениджър

0
963
XYplorer Pro 19.90.0100 Final download - файлов мениджър

Portable XYplorer Pro е файлов мениджър, чиято цел е да замени Windows Explorer, като добави и нови и полезни функционалности.

Portable XYplorer 20.60.0000 Final download - файлов мениджър 1

Това е portable версия на програмата, което означава, че тя не се нуждае от инсталация. По този начин тя винаги може да бъде с вас и да я стартирате отвсякакъв външен носител или просто да я държите на хард диска си и да я използватепри нужда.

Portable XYplorer поддържа табове, така че можете да отворите различни директории в отделни табове, за по-удобна работа, да копирате определен ред, да променяте файловите разширения, да преименувате файлове по няколко начина. Има възможност за команден ред, като различни функции да се изпълняват с определени ключове, според нуждите.

Интересна възможност е смяната на имена между два файла, като се присвоява дори и датата на последно модифициране. Също така могат да се сравняват файлове, да се използват undo, redo, търсене, да се настройва филтърът за маркиране, да се сортират елементи по няколко критерия, да се слагат икони на различните табове, да се създават буукмаркове с файлове, да се редактират тагове, да се стартират скриптове, заключване на дървовидния изглед и още много.

Portable XYplorer

Когато се отворят настройките, потребителят вижда, че буквално всичко може да се променя. Възможностите, които предоставя XYplorer Pro за настройка са много големи. Могат да се настройват категориите Tree and List, Sort and Rename, refresh, Icons, History, Menus, Mouse, Safety, Controls and More, Startup & Exit, Colors, Styles, Color Filters, Fonts, Templates, Tags, Custom Columns, File Info Tips, Report, File Operations, Find Files and Branch View, Undo & Action Log, Preview и още много, много категории, като след като се избере всяка една от тях, излизат множество опции за настройка по наистина един подробен и изтънчен начин. Програмата има и версия с нормален инсталатор XYplorer installer, а също така и безплатна версия XYplorerFree.

Прочетете още:  Microsoft Outlook 2016 16.0.6741.2048 download

Лиценз: Trial

Промени спрямо миналата версия:

Spoiler

  • Highlight Hovered Items. Now hovered items are optionally highlighted everywhere in the app. Huge usability boost.
  • Custom Tab Bar Height. Now you can modify the height of the tab bars on-the-fly by Ctrl+Shift+Wheel over any of them. Makes a larger click and drop target, and a lighter look.
  • Volume Labels In Folder View Settings. Now you can use volume labels instead of drive letters to specify the drive or folder to apply the settings to. Lets you store individual settings for your removable drives independently of ever-changing drive letters.
  • Compilation Soundtrack. Compiled to the music of Marc Bolan.

[collapse]

Download: Portable XYplorer Pro 20.60.0000 Final

0/5 (0 Reviews)