VMware Workstation Player 15.5.1 Build 15018445 Final download

0
1046
VMware Workstation Player 15.0.3 Build 12422535 Final download

VMware Workstation Player е софтуер за виртуализация, с който можете да имате най-различни операционни системи заедно с вашата.

VMware Workstation Player 15.5.1 Build 15018445 Final download 1

VMware Workstation Player поддържа много и най-различни операционни системи, стари и нови, Linux, Windows, Novell, Solaris, като могат да се избират и различни версии на операционните системи, например Arch Linux или Kubuntu, Windows XP или 7, 8 и пр. Предлага се за Windows и Linux.

VMware Workstation Player предлага стегнат интерфейс, който е интуитивен и добре подреден, който го прави много лесен и приятен за използване, както за начинаещи, така и за професионалисти. На една ръка разстояние са опциите за създаване и стартиране на виртуалните машини, като след това лесно могат да бъдат използвани и разглеждани.

Този софтуер позволява лесно да се обменят данни и файлове между основната ви операционна система и виртуалната. Позволява и стартирането на няколко операционни системи по едно и също време. Могат да се направят допълнителни настройки на виртуалната машина като настройка на процесора, с колко ядра да е, колко RAM да използва, мрежова карта, оптични устройства, USB контролер, звукова карта, видео карта, принтер и др. Може да се импортват данни от OVF, VMX, OVA или VMC формати.

VMware Workstation Player

 

Много интересна и полезна функция, която дава VMware Workstation Player е създаването на портъбъл виртуална машина, като така всичко се помещава в един контейнер под формата на файл, който можете да носите на външен носител и да стартирате навсякъде, без да се налага да имате инсталиран допълнителен софтуер. Във файла се помещават VMware Workstation Player и самата операционна система, която сте създали преди това.

VMware Workstation Player използва средно количество компютърен ресурс, което, разбира се, зависи и от типа на операционната система и нейните настройки. Всеки един потребител може лесно да работи с този софтуер, благодарение на приятелски настроения интерфейс, а когато срещне затруднения винаги може да се обърне към богатата библиотека от help файлове.

Прочетете още:  MyTourbook 16.1.0 download

За да бъдат създадени виртуалните машини на потребителите ще им е необходим VMware Workstation Pro.

Промени спрямо миналата версия:

Spoiler

This release of VMware Workstation Player addresses the following issues:

  • Workstation 15.5.1 Player addresses an out-of-bounds write vulnerability in the e1000e virtual network adapter. The Common Vulnerabilities and Exposures project (cve.mitre.org) has assigned the identifier CVE-2019-5541 to this issue. For more information, see VMSA-2019-0021.
  • Workstation 15.5.1 Player addresses an information disclosure vulnerability in vmnetdhcp. The Common Vulnerabilities and Exposures project (cve.mitre.org) has assigned the identifier CVE-2019-5540 to this issue. For more information, see VMSA-2019-0021.
  • Workstation 15.5.1 Player addresses a denial-of-service vulnerability in the RPC handler. The Common Vulnerabilities and Exposures project (cve.mitre.org) has assigned the identifier CVE-2019-5542 to this issue. For more information, see VMSA-2019-0021.
  • Workstation 15.5.1 Player resolves TSX Asynchronous Abort (TAA), a speculative-execution vulnerability identified by CVE-2019-11135. For more information, see section 3b in VMSA-2019-0020.
  • Workstation 15.5.1 Player resolves a regression introduced in Workstation 15.5.0 Player which causes the Hypervisor-Specific mitigations for for L1TF and MDS vulnerabilities to be ineffective. For more information on these mitigations, please see section 3a in VMSA-2019-0008.
  • [collapse]

Лиценз: Безплатен

Download: VMware Workstation Player 15.5.1 Build 15018445 Final Windows x64

Download: VMware Workstation Player 15.5.1 Build 15018445 Final Linux x64

5/5 (1 Review)